Mød os på

Lidt om os selv

De første forsøg på at danne et tambourkorps i Civilforsvars-regi blev gjort i det sjællandske først i 1970érne, men da korpset led en krank skæbne her, valgte man at gøre forsøget i Jylland - og så kom der gang i musikken.

Beredskabsforbundets Tambourkorps - som dengang hed Civilforsvarets Tambourkorps - blev gendannet den 3. maj 1983.

Beredskabsforbundets Tambourkorps startede op med 14 medlemmer, som havde en gennemsnitsalder på 19 år!
 
Mange af disse medlemmer spiller endnu for fuld kraft i Beredskabsforbundets Musikkorps, og mange flere er kommet til. Navnet er også siden ændret til Musikkorps i stedet for Tambourkorps.

Beredskabsforbundets Musikkorps tæller i dag mere end 40 medlemmer, som aldersmæssigt spænder fra 16 - 75 år.

Ét har vi dog til fælles - nemlig glæden ved musikken og samværet med andre mennesker, så du kan være sikker på, at det aldrig er kedeligt at have Beredskabsforbundets Musikkorps på besøg!

Hvad vi kan

Da man startede Beredskabsforbundets Musikkorps, var det tanken, at der alene skulle spilles på trommer og fløjter, men det blev hurtigt klart, at der skulle ske noget mere.

Dette var ikke alene et krav, som indirekte blev stillet af de former for arrangementer, som vi modtog forespørgsler på, men det var  også et meget stærkt ønske fra musikernes side - fordi vi var og stadig er meget ivrige for at lære nyt.

Derfor fik vi meget hurtigt efter starten en signalhornsgruppe og kort efter fulgte trompeter.
 

Fløjter og messing

I takt med den stadig større efterspørgsel på vores underholdning opstod behovet for decideret under-holdningsmusik, og vi kan i dag stille med et stort orkester med alle former for blæseinstrumenter – der er plads til alle.

Det betyder, at vi er meget alsidige - alt efter dit behov kan vi stille med såvel tambourkorps som or-kester eller blot et udpluk heraf - mulighederne er mangfoldige.

Det er ikke uden en vis stolthed, at vi således kan tilbyde såvel tambourmusik som underholdnings-musik af meget høj klasse.

Hvem spiller vi for

Ja, hvem spiller vi ikke for? I årenes løb har vi spillet til næsten alle former for selskabelighed og ar-rangementer lige fra bryllupper og sølvbryllupper over hvervekampagner, marcher og byfester blandt meget andet. Vi har desuden haft den ære at spille for den kongelige familie adskillige gange.
 

Vil du være med? 

Vil du være med eller høre mere, så kontakt formand Line Vittrup Simonsen på formand@bfmusik.dk
 
 
 
Har du spørgsmål?
Beredskabsforbundets Musikkorps

Endelavevej 5
8700
Horsens
tlf: 28708018